Tagged: מיטה

מיטה בחדר שינה 0

מזרון או מזרן? העיקר שינה איכותית ובריאה

מחקרים רבים מראים ששינה רצופה, נוחה איכותית, היא פרמטר מרכזי באיכות החיים הכללית של כל אדם. אנו זקוקים לשינה של כמה שעות רצפות, כל אחד לפי גילו והאופן בו הוא מתפקד כאשר תינוקות זקוקים...

בסיס מיטה 0

בסיס מיטה – חשוב לא פחות מאשר המזרון

אין וויכוח בדבר כי שינה טובה ואיכותית משפיעה לנו על איכות החיים בצורה משמעותית. מכאן, שלמיטה בה אנו מסיימים ומתחילים כל יום בשגרת חיינו, משמעות אדירה. שינה טובה על מיטה איכותית מאריכה את ימי...