Tagged: איכות השינה

מיטה בחדר שינה 0

מזרון או מזרן? העיקר שינה איכותית ובריאה

מחקרים רבים מראים ששינה רצופה, נוחה איכותית, היא פרמטר מרכזי באיכות החיים הכללית של כל אדם. אנו זקוקים לשינה של כמה שעות רצפות, כל אחד לפי גילו והאופן בו הוא מתפקד כאשר תינוקות זקוקים...