Monthly Archive: פברואר 2017

מקומות לאירועים 0

מקומות לאירועים – מאגר הזהב

למנהלת משאבי אנוש יש תפקידים שונים ומגוונים וביניהם גם ארגון אירועים לעובדי החברה. בגלל שהעבודה בחברה שלנו היא מאוד אינטנסיביים ולחוצה, המנכ"ל מאוד מקפיד לתת לעובדים תנאים אשר יהפכו את סביבת העבודה שלהם ביום...